Upelio namai

Privatumo politika

Kadangi bendrovė UAB „LINI“ (toliau vadinama UAB „LINI“, „mes“, „mus“, „mūsų“) vertina jūsų asmeninį privatumą, mes parengėme privatumo politiką, kurioje išsamiai aprašėme, kokią jūsų Asmeninę ir kitą informaciją bendrovė turi teisę rinkti, kaip šia informacija galima disponuoti, t. y. kam ją galima perduoti, kokie jūsų asmeniniai pasirinkimai dėl disponavimo šia informacija, jos naudojimo ir atskleidimo kitoms šalims.

UAB „LINI“ turi teisę rinkti informaciją mūsų interneto svetainėje lini.lt ir bet kurioje kitoje svetainėje, kurioje paskelbta ši Privatumo politika (įskaitant kiekvienos srities posričius ir mobiliuosius variantus, toliau vadinamus „puslapis“ ).

Jeigu šioje Politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią mes renkame iš jūsų per savo puslapio, naudojimą ir atskleidimą. Mes galime rinkti ir perduoti Asmeninę informaciją paslaugų teikėjui, jeigu ji reikalinga tam tikroms paslaugoms teikti, arba galite lankytis kitose interneto ar paslaugų teikėjų svetainėse per trečiųjų šalių, galinčių rinkti ir naudoti jūsų Asmeninę informaciją kitais tikslais, nuorodas, esančias mūsų puslapiuose. Prieš atskleisdami savo Asmeninę informaciją kitiems, būtinai peržiūrėkite trečiųjų šalių tinklaviečių privatumo politikas.
.

IP adresai ir aplankytų puslapių duomenys

Kai lankotės mūsų puslapiuose, serveriai gali rinkti iš jūsų kitą informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresą ir aplankytus puslapius, taip pat užregistruoti, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote. Surinkta informacija paprastai negali būti naudojama jūsų asmeniui identifikuoti. Tačiau jeigu užsiregistravote puslapiuose, tuomet mes galime susieti tam tikrą informaciją su jus identifikuojančia informacija. Informacija, surinkta mūsų puslapiuose, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės, adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų puslapio turinį peržiūrėjote.

Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų puslapiuose naudojami slapukai – maži, dažniausiai naudojami failai, kuriuos mes ar trečioji šalis perduoda į jūsų kompiuterį po to, kai leidžiate savo naršyklei juos priimti. Taip pat mes ar mūsų trečioji šalis – paslaugų teikėjai / reklamuotojai – gali naudoti „interneto švyturius“, „ekrano elementų žymes“ ar kitas sekimo technologijas, kurios paprastai yra maži kodo elementai, esantys internetiniame puslapyje, stebintys mūsų lankytojų elgesį ir renkantys tam tikrus duomenis apie jų veiksmus internete.

Šie slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojamos laikui registruoti. Pavyzdžiui, naudojant šias technologijas, galima analizuoti jūsų interneto duomenų srauto struktūrą, optimizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų puslapiu, saugoti informaciją jūsų seanso metu, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams Puslapius pagal jūsų pageidavimus ir parinktis, nukreipti jums reklamą ar turinį (kaip aprašyta toliau) ir surinkti informaciją apie jus ir jūsų lankymąsi mūsų puslapiuose kitiems marketingo ir verslo tikslams. Galite koreguoti savo privatumo nustatymus, koreguodami slapukų ir panašių technologijų naudojimą savo naršyklėje. Tačiau, išjungus slapukus, gali pablogėti jūsų, kaip naudotojo, patirtis, be to, neveiks kai kurios mūsų puslapio funkcijos.

Duomenys apie jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes, mūsų susijusios įmonės ar trečiosios šalys galėtume siųsti jums reklamą, atitinkančią jūsų individualius interesus. Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Mes ir šios trečiosios šalys – pardavėjai – galime naudoti trečiųjų šalių technologijas kartu su mūsų, pirmosios šalies, technologijomis analizuodami reklamos peržiūras, jūsų naudojimąsi reklaminėmis paslaugomis ir sąveiką su šiomis reklamos peržiūromis ir reklaminėmis paslaugomis. Surinkta informacija taip pat gali apimti informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų puslapiuose, įskaitant jūsų peržiūrėtus tinklalapius ir turinį. Be kita ko, šios trečiųjų šalių naudojamos sekimo technologijos gali būti skirtos: (a) padėti pademonstruoti jums reklaminius skelbimus, kurie galėtų būti jums įdomūs; b) neleisti per dažnai demonstruoti jums tų pačių reklaminių skelbimų; (c) suprasti jums pademonstruotų reklaminių skelbimų efektyvumą.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir panašias sekimo technologijas, taip pat apie tai, kaip jos gali paveikti jūsų privatumą, apsilankykite svetainėje allaboutcookies.org. Norėdami daugiau sužinoti apie Google analitines ir marketingo paslaugas arba jų atsisakyti, apsilankykite Google Analytics Terms of Use, Google Privacy Policy arba Google Analytics Opt-out.

Jeigu kreipiatės į mus iš mūsų puslapių

Galite pateikti mums klausimus apie mūsų paslaugas, verslą ir kt. Bet kokia informacija, kurią pateiksite lankydamiesi puslapiuose, įskaitant vardą, pavardę, telefoną ir informaciją apie gyvenamąją vietą, bus naudojama tik nagrinėjant jūsų pageidavimą ar atsakant į jūsų užklausą, arba pateikiant papildomą informaciją, susijusią su šia užklausa. Taip pat mes galime įtraukti jus į savo rinkodaros sąrašą, skirtą su jūsų užklausa susijusiai informacijai arba informacijai, kuri, mūsų požiūriu, būtų įdomi jums kitais atžvilgiais, ir tokiu atveju galime panaudoti jūsų informaciją kitaip, negu aprašyta šioje Politikoje.

Mūsų renkama informacija

UAB „LINI“ gali toliau aprašytu būdu rinkti asmeninę ir kitokią informaciją apie jus, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu. UAB „LINI“ paprastai renka iš jūsų Asmeninę informaciją ir kitus duomenis ir naudoja šią informaciją šioje Politikoje nustatyta tvarka arba kitu būdu, apie kurį jums buvo pranešta (ir dėl kurio buvo gautas jūsų sutikimas, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai).

Kaip mes naudojame informaciją

Mes naudojame surinktą informaciją kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:

  • spręsti problemas;
  • atsakyti į klausimus ar užklausas dėl paslaugų teikimo ir stebėti šiuos atsakymus;
  • valdyti paslaugas ir vertinti naudojimąsi jomis;
  • informuoti jus apie pasiūlymus ar naujas funkcijas, kurios, mūsų požiūriu, būtų jums įdomios;
  • optimizuoti ar individualizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis;
  • pateikti jūsų prašomą informaciją ar suteikti jūsų prašomas paslaugas;
  • išsiaiškinti naudojimąsi įvairiomis mūsų paslaugų sritimis ir jų populiarumą ir tobulinti mūsų paslaugas;
  • išnagrinėti bendrąjį vietų, kuriose peržiūrimas mūsų turinys, išsidėstymą (peržiūrint IP adresus). Šią informaciją mes galime naudoti ir kitais tikslais, susijusiais su mūsų ir mūsų įmonių verslu, taip pat su kitais tikslais, nurodytais šioje Politikoje ar kitame susitarime / sutartyje, kurią galite sudaryti su UAB „LINI“, ar kitokiu būdu, apie kurį mes galime pranešti jums arba su kuriuo jūs kartkartėmis sutiksite.

Jūsų pasirinkimai

Galite naudotis daugeliu mūsų paslaugų, nepateikdami mums jokios Asmeninės informacijos. Jums užsiregistravus arba pateikus prašomą Asmeninę informaciją, kartais jums gali būti suteikiama galimybė apriboti mūsų siunčiamus elektroninius laiškus arba atsisakyti trečiųjų šalių siunčiamų elektroninių laiškų; taip pat galite atsisakyti elektroninių laiškų prenumeratos, spustelėdami kiekviename laiške pateikiamą tokio atsisakymo nuorodą. Galite gauti daugiau informacijos arba atsisakyti visos informacijos, persiunčiamos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, susisiekdami su mumis toliau nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

Paslaugose pateikiamos nuorodos, kurios gali nukreipti jus į Trečiųjų šalių paslaugas (kaip apibrėžta mūsų Paslaugų teikimo sąlygose). UAB „LINI“ nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų, taigi UAB „LINI“ neatsako už šių Trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti jūsų pateiktą informaciją. Atminkite, kad jums pradėjus naudotis Trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos tos puslapio ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

Informacijos apsauga

Mes įdiegėme patikimas saugos priemones, skirtas jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti. Vis dėl to atminkite, kad mes negalime atsakyti už trečiųjų šalių, kurioms galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją vadovaujantis šia Politika, veiksmus. Taip pat atminkite, kad internete neįmanoma užtikrinti „visiškos apsaugos“, taigi mes negalime garantuoti, kad jūsų Asmeninė informacija ar kokia nors kita jūsų pateikta informacija išliks saugi.

Galiojimo data, politikos pakeitimai

Kiekvieną kartą naudojantis paslaugomis, taikoma dabartinė (aktuali) Politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės paslaugomis, turėtumėte patikrinti šios Politikos galiojimo datą (ji nurodyta Politikos pradžioje, šio dokumento viršuje) ir pežiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią politiką, tiesiog paskelbdami reikiamus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai paskelbiami prie paslaugų.

Atsakomybės apribojimas

Pateikdami mums Asmeninę informaciją, aiškiai ir besąlygiškai atleidžiate UAB „LINI“ ir kiekvieną su ja susijusią įmonę, patronuojančią įmonę, paslaugų teikėjus, licencijos davėjus ir jų atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus ar agentus (toliau kartu vadinama UAB „LINI“ šalimis“) nuo bet kokios atsakomybės už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja. Be to, nors mes imamės reikiamų priemonių siekdami užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudotis jūsų Asmenine informacija, mes negalime atsakyti už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja.

Tarptautiniai lankytojai

Naudodamiesi prieiga prie mūsų paslaugų ne Lietuvoje, sutinkate, kad jūsų informacija būtų perduota į Lietuvą ir tvarkoma, naudojama ir platinama vadovaujantis šia Politika. Be to, jeigu naudojatės prieiga prie nuorodos į tarptautinę UAB „LINI“ interneto svetainę, norėdami ieškoti nekilnojamojo turto objektų kitose šalyse, jūsų informacija gali būti perduota ar tvarkoma kitose šalyse, o jūs sutinkate su tokiu perdavimu ir tvarkymu. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų informacija surinkta ar perduota, ji bus tvarkoma vadovaujantis šia Politika.

Kreipkitės į mus

Jeigu kyla klausimų ar turite komentarų dėl šios Politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo ir sklaidos būdų, kreipkitės į mus internete arba elektroniniu paštu.